Cennik

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ SPOŁECZNĄ

Finansujemy wszystkie działania ze składek naszych słuchaczy, proponujemy dobrowolny system finansowania, gdzie każdy według swojego uznania proszony jest o wpłatę do 10 dnia każdego miesiąca przez cały rok trwania zajęć ( bez lipca, sierpnia i września ) kwoty:

I, II, III rok

95 zł

Absolwenci

70 zł

DZIĘKUJEMY!