Drugi dzień pleneru – plac Piłsudskiego

Dzień drugi. Rysujemy i malujemy na placu Piłsudskiego na Karłowicach. Dowiedziałem się, że zgodnie z moimi przypuszczeniami pierwotnie był to rynek miejscowości Karlowitz później przyłączonej do Wrocławia.