Praca naszej słuchaczki.

imageJest się czym chwalić. Oto praca naszej słuchaczki, pani Danuty Krasickiej. Jest to przykład świetnej obserwacji natury.