Przyjęcia do ASTW!!!!!!

 

 UWAGA!!!! DARMOWE ZAJĘCIA !!!!! DLA WSZYSTKICH W WIEKU 60+

Zapraszamy na nieodpłatne zajęcia z trzech wybranych przedmiotów:

( WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE „BEZPŁATNE ZAJĘCIA 2014” )

1. ceramika
2. witraż
3. papieroplastyka
4. papier czerpany
5. język angielski

PONADTO W DNIACH  5-12 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ PLENER MALARSKI

Zajęcia odbywają się w ramach projektu “Jeszcze więcej sztuki” finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2014-2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

KONTAKT:

tel: 71/ 359 14 44

mail: astwwroclaw@gmail.com

 

 

ceramika, witraż, papieroplastyka, papier czerpany, język angielski

 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu “Jeszcze więcej sztuki” finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2014-2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

KONTAKT:

tel 71/359 14 44

mail: astwwroclaw@gmail.com

ZAPRASZAMY NOWYCH SŁUCHACZY!

 

CAŁY CZAS TRWAJĄ ZAPISY DO ASTW NA ROK ZEROWY LUB W FORMIE WOLNEGO UCZESTNICTWA W WYBRANYCH ZAJĘCIACH!