o nas

Akademia Sztuki Trzeciego wieku jest Uniwersytetem Trzeciego Wieku, placówką edukacyjnoartystyczną pod patronatem AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH we Wrocławiu utworzoną przez Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu.

Prowadzimy regularną edukację plastyczną od 2005 roku. Cykl edukacyjny trwa trzy lata i zakończony jest prezentacją – wystawą prac dyplomowych, na otwarciu której ma miejsce wręczenie honorowych dyplomów ukończenia Akademii. Po uzyskaniu dyplomu słuchacz/ka staje się członkiem Akademii i ma prawo nadal uczęszczać na wszystkie zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć w życiu całej społeczności.

Umożliwiamy i wspomagamy rozwój naszych słuchaczy w dyscyplinach plastycznych takich jak rysunek, malarstwo, tkanina artystyczna, grafika, fotografia, decoupage, rzeźba i wiele innych. Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami plastycznymi Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA.

Organizujemy dla naszych słuchaczy plenery fotograficzne i malarskie, warsztaty papieru czerpanego, wystawy zbiorowe i indywidualne.

Uczestniczymy w sympozjach, zjazdach i konferencjach, mając na uwadze ciągłe udoskonalanie naszej oferty oraz wyjście naprzeciw wyzwaniom, które stawia świat współczesny przed ludźmi dorosłymi w pełnym znaczeniu tego słowa.