Relacja z 10 lecia ASTW

16 lutego, w poniedziałek odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ASTW, specjalnie przygotowanej z okazji 10 lecia istnienia Akademii. Na ekspozycji nie znalazły się „najlepsze wybrane prace słuchaczy z całego 10 lecia”, co mogło być przedmiotem rozczarowania osób, które takiego stanu rzeczy się spodziewały lecz prace wykonane w różnych dyscyplinach plastycznych w bieżącym roku akademickim, pod kątem tej wystawy właśnie. O godzinie 13.00, zgodnie z planem,  Mateusz Budzyński przywitał obecnych i poprosił o zabranie głosu dyr. art. Krystynę Dyrdę – Kortykę, która opowiedziała o pracach, inspiracjach, okolicznościach powstania wystawy i przede wszystkim o autorach prac. Następnie głos zabrał dyr. merytoryczny Z.S. ALA oraz wieloletni prezes Zarządu TEO  Mariusz Budzyński. Trzeba tutaj nadmienić, że obie wymienione osoby są jednocześnie założycielami ASTW. Po Mariuszu Budzyńskim poproszono o kilka słów na temat wystawy wspierającą naszą akademię od samego początku swoją obecnością i wiedzą Zofię Gebhard. Ostatnią przemawiającą osobą była absolwentka i członkini niedawno powstałego  Klubu Absolwenta ASTW,  Ewa Jerzak. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich „Klubu Absolwenta ASTW”, który powstał w październiku 2014. Wręczała i ściskała dłonie zawsze uśmiechnięta Urszula Ciskowska, Koordynator Klubu. Samym legitymacjom należy się chyba osobny wpis ze zdjęciami ponieważ są niezwykle ładne i pomysłowo zaprojektowane. Postaram się pamiętać i w wolnym czasie kiedyś wrócić do tematu.

Po otwarciu wystawy przeszliśmy do pracowni malarskiej, gdzie czekał na nas poczęstunek przygotowany jak zawsze przez nasze Słuchaczki oraz Absolwentki. Po zajęciu strategicznych pozycji siedzących ( liczyła się odległość do ciast i sałatek ) Mariusz Budzyński, Krystyna Dyrda – Kortyka oraz Zofia Gebhard opowiedzieli nam o początkach  istnienia Akademii.