Wystawa w Sejmie RP

     We wtorek, 22 października 2013 r., w Sejmie RP miało miejsce bardzo ważne dla nas wydarzenie, a mianowicie uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych słuchaczy Akademii Sztuk Trzeciego Wieku pt: „RADOŚĆ TWORZENIA-Z PASJĄ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”. Honorowy patronat nad wystawą objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz. Głównym organizatorem wystawy jest Poseł na Sejm Ewa Wolak.

Celem wystawy było uczczenie Europejskiego Dnia Seniora, który w tym roku przypadał na 20 października oraz pokazanie seniorów jako osób twórczych i aktywnych.  Wystawie towarzyszy pokaz fotografii wykonanych przez ucznia liceum ALA Jędrzeja Dzierżyńskiego, przedstawiających portrety autorów prac plastycznych.

Wystawa powstała przy współpracy z  Autorskim Liceum Artystycznym ALA we Wrocławiu, Towarzystwem Edukacji Otwartej oraz Niepublicznym Policealnym Autorskim Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS. Wystawa trwała do 25 października 2013.