Maria Morawiecka

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i ASPP „Abrys” na specjalizacji „grafika użytkowa”. Doktor nauk humanistycznych. Twórczością zajmuje się zarówno od strony praktycznej, jak i czyni ją przedmiotem swoich zainteresowań badawczych. Autorka tekstów naukowych, literackich oraz realizacji artystycznych. Wykładowca akademicki. Współpracowała z ugrupowaniem Dziennikarzy Wędrownych. Analizuje zależności między wytworami kultury wizualnej a mentalnymi obrazami świata. Szczególną uwagę poświęca mapom, monstrom i marginesom.